Uitgeest: Foto presentatie a.d.h.v. zelf gekozen lied

Vanavond laten we foto's aan elkaar zien naar aanleiding van een zelf gekozen lied.

Kennemerland: Inleveren Serie-Ronde

11-1-21 t/m 18-1-21 Digitaal inleveren van de foto’s voor de 3e ronde, de Serie-ronde (vrij, 5 foto’s)

- 18-01 Laatste datum inleveren Series (=3e Ronde) Onderwerp vrij.

In verband met het Corona-virus gaat de afdeling voorlopig digitaal.
Zodra de situatie het toestaat gaan we terug naar “normaal”.
Inleveren:

Inleveren: De foto's kunnen aangeleverd worden via de link die door de secretaris aan iedereen is gestuurd.

 

- Webinar door een spreker over eigen werk

Uitgeest: Opdracht Landschapsfotografie

Maak een landschapsfoto en presenteer derze op de avond