Kennemerland: Bespreking 1e competitieronde

Bespreking vind plaats in Haarlem en via de stream

Uitgeest: Bespreken foto's 2e competitie ronde "Vrij / Thema"

Bespreken foto’s 2e competitie ronde “Vrij / Thema”

De competitie foto’s dienen digitaal op MEGA te worden gezet.

Na bespreking dienen de competitie foto’s in de map ‘Wedstrijden’ te worden geplaatst (ook op MEGA)

 

P.S. Inleveren digitale foto’s:  14 november t/m 20 november

Uitgeest: Presentatie foto's "Leading Lines"

Presentatie door ?

Kennemerland: Inleveren 1e competitieronde 'Vrij/Thema digitaal

Foto's dienen digitaal te worden ingeleverd tussen 3 oktober t/m 9 oktober.